درخواست های ارتباط
جستجو
  لیست دوستان من
  صندوق پیام
  همه را دیدم
  • در حال دریافت لیست پیام ها
  صندوق پیام
  رویدادها
  همه را دیدم
  • در حال دریافت لیست رویدادها
  همه رویدادهای من
  تخفیف های وب سایت
  همه تخفیف ها

  عضویت در

  کانال تلگرام

  توسینسو

  اطلاعات مطلب
   مدرس/نویسنده
   احسان هدایتی
   امتیاز: 917
   رتبه:306
   0
   2
   2
   11
   دوره های مرتبط
   دوره های توسینسو دوره آموزشی راه اندازی ایمیل سرور iRedMail در OpenBSD
   دوره آموزشی راه اندازی ایمیل سرور iRedMail در OpenBSD
   مدرس: محمد عابدینی
   این دوره را در 2 قسط خریداری کنید
   آموزش نصب سیستم عامل اندروید روی کامپیوترهای شخصی با Android PC
   آموزش نصب سیستم عامل اندروید روی کامپیوترهای شخصی با Android PC
   مدرس: محمد عابدینی
   این دوره را در 1 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی راه اندازی سرویس های تحت شبکه در لینوکس CentOS
   دوره آموزشی راه اندازی سرویس های تحت شبکه در لینوکس CentOS
   مدرس: آرش حیدری
   این دوره را در 12 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی بین المللی لینوکس LPIC1 کد 102
   دوره آموزشی بین المللی لینوکس LPIC1 کد 102
   مدرس: محمد نصیری
   این دوره را در 16 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی بین المللی لینوکس LPIC1 کد 101
   دوره آموزشی بین المللی لینوکس LPIC1 کد 101
   مدرس: محمد نصیری
   این دوره را در 18 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی فوق تخصصی Shell Scripting در BASH Shell
   دوره آموزشی فوق تخصصی Shell Scripting در BASH Shell
   مدرس: محمد عابدینی
   این دوره را در 19 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی جامع CentOS Web Panel یا CWP
   دوره آموزشی جامع CentOS Web Panel یا CWP
   مدرس: کاظم تقندیکی
   این دوره را در 10 قسط خریداری کنید
   دوره اموزشي فوق تخصصي سيستم عامل لينوكس RHCSA قسمت اول
   دوره اموزشي فوق تخصصي سيستم عامل لينوكس RHCSA قسمت اول
   مدرس: علیرضا سیفی و هومن برازنده
   این دوره را در 10 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی مقدماتی BASH Scripting در لینوکس
   دوره آموزشی مقدماتی BASH Scripting در لینوکس
   مدرس: مجتبی اسمائی
   این دوره را در 10 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی بین المللی لینوکس LPIC2 کد 201
   دوره آموزشی بین المللی لینوکس LPIC2 کد 201
   مدرس: محمد نصیری
   این دوره را در 27 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی Linux Essentials = دریچه ورود شما به دنیای لینوکس
   دوره آموزشی Linux Essentials = دریچه ورود شما به دنیای لینوکس
   مدرس: محمد نصیری
   این دوره را در 17 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی بین المللی لینوکس LPIC2 کد 202
   دوره آموزشی بین المللی لینوکس LPIC2 کد 202
   مدرس: امیرحسین احمدی
   این دوره را در 29 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی کنترل پنل هاستینگ CWP
   دوره آموزشی کنترل پنل هاستینگ CWP
   مدرس: فربد رستم صولت
   این دوره را در 6 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی بین المللی لینوکس LPIC 303 کد 328
   دوره آموزشی بین المللی لینوکس LPIC 303 کد 328
   مدرس: محمد عابدینی
   این دوره را در 18 قسط خریداری کنید
   گام به گام تخصصی مدیریت و پیکربندی سرورها با Ansible در لینوکس
   گام به گام تخصصی مدیریت و پیکربندی سرورها با Ansible در لینوکس
   مدرس: مجتبی اسمائی
   این دوره را در 10 قسط خریداری کنید
   دوره آموزشی رایگان نصب انواع لینوکس بصورت عادی و Dual Boot
   دوره آموزشی رایگان نصب انواع لینوکس بصورت عادی و Dual Boot
   مدرس: محمد عابدینی
   این دوره را در 4 قسط خریداری کنید

   راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

   تاریخ 17 ماه قبل
   نظرات 1
   بازدیدها 528
   همانطور که میدانید سرویس Samba از ورژن 4 به بعد این امکان را دارد که به عنوان یک AD DC راه اندازی شود،
   که در این بخش نحوه نصب و راه اندازی آن را در CentOS 7 آموزش میدهیم ؛
   در ابتدا باید پکیج های مورد نیاز را نصب کنیم :
   [root@centos ~]# yum install -y epel-release 
   [root@centos ~]# yum install -y python-devel libblkid-devel zlib-devel sqlite-devel e2fsprogs-devel libacl-devel gnutls-devel readline-devel systemd-devel popt-devel ncurses-devel libidn-devel libxml2-devel libacl-devel libsepol-devel libattr-devel keyutils-libs-devel krb5-pkinit krb5-server krb5-devel krb5-workstation cups-devel openssl-devel libpcap-devel pam-devel libaio-devel bind bind-utils bind-sdb sqlite-devel cyrus-sasl-devel
   

   سپس سرویس Samba را دانلوده کرده و نصب کنیم :
   [root@centos ~]# wget -c https://ftp.samba.org/pub/samba/stable/samba-4.6.5.tar.gz
   [root@centos ~]# tar -zxvf samba-4.6.5.tar.gz -C /srv
   [root@centos ~]# cd /srv/samba-4.6.5
   
   [root@centos samba-4.6.5]# ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --enable-selftest --enable-fhs --with-ads --with-syslog --with-winbind --with-regedit --with-systemd --with-piddir=/var/run --with-sockets-dir=/var/run
   [root@centos samba-4.6.5]# make && make install
   
   بعد از نصب باید فایل پیکربندی Samba که بصورت پیش فرض وجود دارد را پاک کنیم :
   [root@centos ~]# rm -rf /etc/samba/smb.conf
   
   با کامند زیر یک Forest ایجاد میکنیم :
   [root@server ~]# samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
   Realm : ITPRO.LOCAL
   Domain : ITPRO
   Server Role [dc]: dc
   DNS Backend [SAMBA_INTERNAL]: BIND9_DLZ
   

   راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

   راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )


   برای Integrate کردن سرویس samba با systemd بصورت زیر عمل میکنیم :
   [root@centos ~]# vim /usr/lib/systemd/system/samba-ad.service
   [Unit]
   Description=Samba AD Daemon
   After=syslog.target network.target
   
   [Service]
   Type=forking
   NotifyAccess=all
   PIDFile=/var/run/samba.pid
   EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/samba
   ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /var/run/samba.pid
   ExecStart=/usr/sbin/samba
   ExecReload=/usr/bin/kill -s HUP $MAINPID
   KillSignal=SIGOUT
   KillMode=process
   
   [Install]
   WantedBy=multi-user.target
   
   [root@centos ~]# systemctl start samba-ad && systemctl enable samba-ad
   
   systemd integration


   سرویس bind را پیکربندی میکنیم :
   [root@centos ~]# vim /etc/named.conf
   options {
       tkey-gssapi-keytab "/var/lib/samba/private/dns.keytab";
       listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.1.1; };
       allow-query    { any; };
       .
       .
       .
   }
   include "/var/lib/samba/private/named.conf";
   
   سرویس bind را استارت میکنیم :
   [root@centos ~]# systemctl start named && systemctl enable named
   
   راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )


   سپس تنظیمات مربوط به Kerberos را انجام می دهیم :
   [root@centos ~]# rm -rf /etc/krb5.conf
   [root@centos ~]# cp -rf /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
   
   [root@centos ~]# kinit administrator
   [root@centos ~]# klist
   
   و در آخر Firewalld را پیکربندی کرده و SELinux را به حالت Permissive در میاوریم :
   [root@centos ~]# firewall-cmd --add-port={389/tcp,636/tcp,1024/tcp,3268/tcp,3269/tcp,135/tcp,88/tcp,464/tcp} --permanent
   [root@centos ~]# firewall-cmd --add-port={53/tcp,53/udp} --permanent
   [root@centos ~]# firewall-cmd --reload
   [root@centos ~]# setenforce 0
   
   مراحل نصب Samba AD به اتمام رسید ، حال برای مثال یک کلاینت ویندوز را Join کرده و سپس با RSAT به Samba متصل میشویم.
   پکیج RSAT را نیز میتوانید از سایت مایکروسافت دانلود کنید؛
   راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

   راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

   راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

   راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

   راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

   راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

   راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )


   برای ساختن یوزر جدید از دو روش میتوان استفاده کرد ؛
   • با استفاده از کامند samba-tool
   • از طریق RSAT

   راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

   راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

   راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )   نویسنده : احسان هدایتی
   منبع : ITPRO
   هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر نام نویسنده و منبع دارای اشکال اخلاقی میباشد.
   برچسب ها
   مطالب مرتبط

   در حال دریافت اطلاعات

   نظرات

   برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید