درخواست های ارتباط
جستجو
لیست دوستان من
صندوق پیام
همه را دیدم
 • در حال دریافت لیست پیام ها
صندوق پیام
رویدادها
همه را دیدم
 • در حال دریافت لیست رویدادها
همه رویدادهای من

جهت دریافت مدرک با مراجعه به به این بخش و ورود به دوره مورد نظر، بر روی گزینه دریافت مدرک کلیک کرده، اطلاعات خود را تکمیل کنید تا پروسه صدور مدرک برای شما طی شود.

صدور مدرک تنها برای دوره هایی که به صورت کامل خریداری شده و قیمت آن ها بالای 100،000 تومان باشد انجام خواهد شد.

جشنواره تخفیف شگفت انگیز زمستانه توسینسو

تا سقف 70 درصد تخفیف + ترافیک نیم بها برای پنج خرید اول هر محصول + پشتیبانی محصولات توسط اساتید + ارائه گواهینامه پایان دوره

تخفیف های وب سایت
همه تخفیف ها

عضویت در

کانال تلگرام

توسینسو

اطلاعات مطلب
مدرس/نویسنده
احسان هدایتی
امتیاز: 917
رتبه:313
0
2
2
11

راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

تاریخ 19 ماه قبل
نظرات 1
بازدیدها 677
همانطور که میدانید سرویس Samba از ورژن 4 به بعد این امکان را دارد که به عنوان یک AD DC راه اندازی شود،
که در این بخش نحوه نصب و راه اندازی آن را در CentOS 7 آموزش میدهیم ؛
در ابتدا باید پکیج های مورد نیاز را نصب کنیم :
[root@centos ~]# yum install -y epel-release 
[root@centos ~]# yum install -y python-devel libblkid-devel zlib-devel sqlite-devel e2fsprogs-devel libacl-devel gnutls-devel readline-devel systemd-devel popt-devel ncurses-devel libidn-devel libxml2-devel libacl-devel libsepol-devel libattr-devel keyutils-libs-devel krb5-pkinit krb5-server krb5-devel krb5-workstation cups-devel openssl-devel libpcap-devel pam-devel libaio-devel bind bind-utils bind-sdb sqlite-devel cyrus-sasl-devel

سپس سرویس Samba را دانلوده کرده و نصب کنیم :
[root@centos ~]# wget -c https://ftp.samba.org/pub/samba/stable/samba-4.6.5.tar.gz
[root@centos ~]# tar -zxvf samba-4.6.5.tar.gz -C /srv
[root@centos ~]# cd /srv/samba-4.6.5
[root@centos samba-4.6.5]# ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --enable-selftest --enable-fhs --with-ads --with-syslog --with-winbind --with-regedit --with-systemd --with-piddir=/var/run --with-sockets-dir=/var/run
[root@centos samba-4.6.5]# make && make install
بعد از نصب باید فایل پیکربندی Samba که بصورت پیش فرض وجود دارد را پاک کنیم :
[root@centos ~]# rm -rf /etc/samba/smb.conf
با کامند زیر یک Forest ایجاد میکنیم :
[root@server ~]# samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
Realm : ITPRO.LOCAL
Domain : ITPRO
Server Role [dc]: dc
DNS Backend [SAMBA_INTERNAL]: BIND9_DLZ

راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )


برای Integrate کردن سرویس samba با systemd بصورت زیر عمل میکنیم :
[root@centos ~]# vim /usr/lib/systemd/system/samba-ad.service
[Unit]
Description=Samba AD Daemon
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking
NotifyAccess=all
PIDFile=/var/run/samba.pid
EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/samba
ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /var/run/samba.pid
ExecStart=/usr/sbin/samba
ExecReload=/usr/bin/kill -s HUP $MAINPID
KillSignal=SIGOUT
KillMode=process

[Install]
WantedBy=multi-user.target

[root@centos ~]# systemctl start samba-ad && systemctl enable samba-ad
systemd integration


سرویس bind را پیکربندی میکنیم :
[root@centos ~]# vim /etc/named.conf
options {
    tkey-gssapi-keytab "/var/lib/samba/private/dns.keytab";
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.1.1; };
    allow-query    { any; };
    .
    .
    .
}
include "/var/lib/samba/private/named.conf";
سرویس bind را استارت میکنیم :
[root@centos ~]# systemctl start named && systemctl enable named
راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )


سپس تنظیمات مربوط به Kerberos را انجام می دهیم :
[root@centos ~]# rm -rf /etc/krb5.conf
[root@centos ~]# cp -rf /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf

[root@centos ~]# kinit administrator
[root@centos ~]# klist
و در آخر Firewalld را پیکربندی کرده و SELinux را به حالت Permissive در میاوریم :
[root@centos ~]# firewall-cmd --add-port={389/tcp,636/tcp,1024/tcp,3268/tcp,3269/tcp,135/tcp,88/tcp,464/tcp} --permanent
[root@centos ~]# firewall-cmd --add-port={53/tcp,53/udp} --permanent
[root@centos ~]# firewall-cmd --reload
[root@centos ~]# setenforce 0
مراحل نصب Samba AD به اتمام رسید ، حال برای مثال یک کلاینت ویندوز را Join کرده و سپس با RSAT به Samba متصل میشویم.
پکیج RSAT را نیز میتوانید از سایت مایکروسافت دانلود کنید؛
راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )


برای ساختن یوزر جدید از دو روش میتوان استفاده کرد ؛
 • با استفاده از کامند samba-tool
 • از طریق RSAT

راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )

راه اندازی Active Directory Domain Controller در لینوکس ( CentOS7 )نویسنده : احسان هدایتی
منبع : ITPRO
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر نام نویسنده و منبع دارای اشکال اخلاقی میباشد.
برچسب ها
مطالب مرتبط

در حال دریافت اطلاعات

نظرات

برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید