نکته :: راه اندازی سرویس BIND به همراه PostgreSQL
درخواست های ارتباط
جستجو
  لیست دوستان من
  صندوق پیام
  همه را دیدم
  • در حال دریافت لیست پیام ها
  صندوق پیام
  رویدادها
  همه را دیدم
  • در حال دریافت لیست رویدادها
  همه رویدادهای من
  تخفیف های وب سایت
  همه تخفیف ها

  عضویت در

  کانال تلگرام

  توسینسو

  اطلاعات مطلب
   مدرس/نویسنده
   احسان هدایتی
   امتیاز: 917
   رتبه:309
   0
   2
   2
   11

   راه اندازی سرویس BIND به همراه PostgreSQL

   تاریخ 18 ماه قبل
   نظرات 0
   بازدیدها 145
   یکی از قابلیت های جدیدی که از ورژن 9.8 به BIND اضافه شده است SDB می باشد، SDB این امکان را به ما میدهد که از یک دیتابیس به عنوان Backend برای BIND بهره ببریم.
   در حال حاضر SDB فقط از SQLite ، PostgreSQL و LDAP پشتیبانی میکند، که در این بخش نحوه راه اندازی آن با PostgreSQL را آموزش میدهیم.
   در ابتدا پکیج های مورد نیاز را نصب میکنیم :
   [root@named ~]# yum install -y epel-release
   [root@named ~]# yum install -y bind bind-utils bind-sdb postgresql postgresql-server postgresql-odbc
   
   سرویس PostgreSQL را استارت میکنیم :
   [root@named ~]# postgresql-setup initdb
   [root@named ~]# systemctl start postgresql && systemctl enable postgresql
   
   یک یوزر ایجاد میکنیم :
   [root@named ~]# sudo -i -u postgres
   $ createuser root --login --superuser --createdb --createrole --encrypted -P -W
   Enter Password: Aa123456
   Re-type Password: Aa123456
   
   برای امنیت بیشتر؛ مکانیزم Authentication دیتابیس را به MD5 تغییر میدهیم :
   [root@named ~]# vim /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
   local  all       all                 md5
   host  all       all       127.0.0.1/32     md5
   [root@named ~]# systemctl restart postgresql
   
   دیتابیس و جدول های مورد نیاز برای سرویس bind ایجاد میکنیم :
   [root@named ~]# createdb bind --owner=root
   [root@named ~]# psql -d bind
   bind# CREATE TABLE forward_tbl ( name varchar(255) DEFAULT NULL, ttl int DEFAULT '86400', rdtype varchar(90) DEFAULT NULL, rdata varchar(255));
   bind# CREATE TABLE reverse_tbl ( name varchar(255) DEFAULT NULL, ttl int DEFAULT '86400', rdtype VARCHAR(90) DEFAULT NULL, rdata varchar(255));
   
   سپس رکورد ها را در دیتابیس درج میکنیم :
   # Forward :
   bind# INSERT INTO forward_tbl VALUES ('itpro.local','86400','SOA','named.itpro.local. root.itpro.local. 201609100 3600 1800 2419200 86400');
   bind# INSERT INTO forward_tbl VALUES ('itpro.local','86400','NS','named.itpro.local.');
   bind# INSERT INTO forward_tbl VALUES ('named.itpro.local','86400','A','192.168.1.1');
   bind# INSERT INTO forward_tbl VALUES ('nginx.itpro.local','86400','A','192.168.1.2');
   bind# INSERT INTO forward_tbl VALUES ('PC1.itpro.local','86400','A','192.168.1.10');
   bind# INSERT INTO forward_tbl VALUES ('PC2.itpro.local','86400','A','192.168.1.11');
   
   # Reverse :
   bind# INSERT INTO reverse_tbl VALUES ('1.168.192.in-addr.arpa','86400','SOA','named.itpro.local. root.itpro.local. 201609100 3600 1800 2419200 86400');
   bind# INSERT INTO reverse_tbl VALUES ('1.168.192.in-addr.arpa','86400','NS','named.itpro.local.');
   bind# INSERT INTO reverse_tbl VALUES ('1.1.168.192.in-addr.arpa','86400','PTR','named.itpro.local.');
   bind# INSERT INTO reverse_tbl VALUES ('2.1.168.192.in-addr.arpa','86400','PTR','nginx.itpro.local.');
   bind# INSERT INTO reverse_tbl VALUES ('10.1.168.192.in-addr.arpa','86400','PTR','PC1.itpro.local.');
   bind# INSERT INTO reverse_tbl VALUES ('11.1.168.192.in-addr.arpa','86400','PTR','PC2.itpro.local.');
   
   سرویس Bind را پیکربندی میکنیم :
   [root@named ~]# vim /etc/named.conf
   ------------------
   options {
   	listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.1.1; };
   	allow-query	{ any; };
       .
       .
       .
   };
   
   zone "itpro.local" {
       type master;
       database "pgsql bind forward_tbl 127.0.0.1 root Aa123456";
   };
   
   zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
       type master;
       database "pgsql bind reverse_tbl 127.0.0.1 root Aa123456";
   };
   ------------------
   
   قابلیت SDB را فعال میکنیم :
   [root@named ~]# vim /etc/sysconfig/named
   ENABLE_SDB=yes
   
   سرویس bind را استارت میکنیم :
   [root@named ~]# systemctl start named-sdb && systemctl enable named-sdb
   
   در آخر Firewalld و SELinux را پیکربندی میکنیم :
   [root@named ~]# firewall-cmd --permanent add-port={53/udp,5432/tcp}
   [root@named ~]# firewall-cmd --reload
   [root@named ~]# setenforce 0
   
   برای درج رکورد های جدید نیز میتوانید بصورت زیر عمل کنید :
   [root@named ~]# pgsql -d bind -c "INSERT INTO forward_tbl VALUES ('PC3.itpro.local','86400','A','192.168.1.20');"
   [root@named ~]# pgsql -d bind -c "INSERT INTO reverse_tbl VALUES ('20.1.168.192.in-addr.arpa','86400','PTR','PC3.itpro.local.');"
   
   راه اندازی سرویس BIND به همراه PostgreSQL

   راه اندازی سرویس BIND به همراه PostgreSQL   نویسنده : احسان هدایتی
   منبع : ITPRO
   برچسب ها
   مطالب مرتبط

   در حال دریافت اطلاعات

   نظرات
   هیچ نظری ارسال نشده است

    برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید