دوره آموزش AWS EC2 قسمت 36 : قیمت گذاری ASG

شما در حال مشاهده نسخه دموی ویدیو هستید، برای دسترسی کامل همین الان خرید کنید