تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

آموزش گام به گام راه اندازی RAID Level 5 در لینوکس

قبلا در خصوص انواع RAID های سخت افزاری و نرم افزاری ، تفاوت بین آنها و همچنین در خصوص اینکه LVM چیست و چگونه در سیستم عامل لینوکس پیاده می شود در انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران صحبت کرده ایم. در دو مطلب آموزشی قبلی در خصوص نحوه راه اندازی RAID Level 0 و RAID Level 1 نیز صحبت کردیم اما بد نیست برای خاتمه بحث RAID ها در لینوکس در خصوص نحوه پیاده سازی RAID Level 5 در سیستم عامل لینوکس هم صحبت کنیم.

RAID Level 5 که ما آن را به عنوان Striping With Parity هم می شناسیم RAID ای است که از مجموعه حداقل سه عدد هارد دیسک ایجاد می شود و ضمن اینکه سرعت بالایی برای خواندن و نوشتن به ما ارائه می دهد توانایی Redundancy و Fail Over شدن را نیز دارد. برای پیاده سازی این RAID در سیستم عامل های مختلف اعم از لینوکس و ویندوز ما به سه عدد هارد دیسک نیاز داریم که در اینجا ما سه عدد هارد دیسک 20 گیگابایتی به سیستم عامل لینوکس Debian خود اضافه کرده ایم.

برای پیاده سازی RAID در سیستم عامل لینوکس ما از ابزاری به نام mdadm استفاده می کنیم که از قبل بایستی بر روی سیستم عامل شما نصب شده باشد. با توجه به اینکه ما در این سری آموزشی از سیستم عامل Debian برای انجام سناریوها استفاده می کنیم پیشنهاد می کنیم قبل از اینکه به ادامه مطلب بروید دو دستور زیر برای نصب شدن ابزار parted و ابزار mdadm را وارد کنید و سپس به ادامه ماجرا بروید :


root@itpro-debian:~# apt-get install parted
root@itpro-debian:~# apt-get install mdadm

برای اینکه بدانید سه عدد دیسکی که به سیستم اضافه کرده اید با چه اسامی به سیستم معرفی شده اند ابتدا با استفاده از دستور fdisk –l گزارشی از تمامی دیسک ها و پارتیشن های سیستم به شکل زیر دریافت می کنیم ، همانطور که در خروجی دستور زیر مشاهده می کنیم ما سه عدد هارد دیسک به نامهای dev//sdb// و dev//sdc// و dev//sdd// هر کدام با ظرفیت 21 گیگابایت را مشاهده می کنیم :

root@itpro-debian:~# fdisk -l

Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000ee2b1

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048  40136703  20067328  83 Linux
/dev/sda2    40138750  41940991   901121  5 Extended
/dev/sda5    40138752  41940991   901120  82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sdc: 21.5 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/sdc doesn't contain a valid partition table

Disk /dev/sdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table

Disk /dev/sdd: 21.5 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/sdd doesn't contain a valid partition table
root@itpro-debian:~# 

تصویر اول خروجی دستور fdisk


همانطور که در تصویر دستور بالا مشاهده کردید ما سه دستگاه به نام sdb و sdc و sdd با ظرفیت 21 گیگابایت داریم که در حال حاضر آماده هستند که آنها را پارتیشن بندی و تبدیل به RAID Level 5 کنیم. قبل از هر کاری باید پارتیشن بندی این دستگاه ها را انجام دهیم ، برای اینکار مشابه تصویر زیر دستور fdisk //dev//sdb را وارد می کنیم و مراحل زیر را به ترتیب برای ایجاد کردن پارتیشن با قابلیت قرارگیری در RAID ایجاد می کنیم ، مراحل زیر را عینا انجام دهید :

 1. دستور fdisk //dev//sdb را وارد کنید و Enter را بزنید
 2. در قسمت command حرف n به معنی new partition را وارد کنید و Enter را بزنید
 3. در قسمت Select حرف p به معنی primary partition را وارد کنید و Enter را بزنید
 4. در قسمت partition number عدد 1 و سپس Enter را بزنید
 5. در قسمت First Sector کلید Enter را بزنید
 6. در قسمت Last Sector با توجه به اینکه ما می خواهیم همه دیسک مورد استفاده قرار بگیرد Enter بزنید
 7. اینبار در قسمت command حرف t برای تعیین type یا نوع پارتیشن را وارد کنید
 8. در قسمت Hex Code حروف fd را وارد کنید ، fd به پارتیشن قابلیت RAID می دهد
 9. در قسمت command اینبار حرف w برای write شدن اطلاعات را وارد و Enter کنید

root@itpro-debian:~# fdisk /dev/sdb
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xf2736f55.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

Command (m for help): n
Partition type:
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-41943039, default 2048): 
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-41943039, default 41943039): 
Using default value 41943039

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): fd
Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
root@itpro-debian:~# 

آموزش گام به گام نصب و راه اندازی RAID Level 5 در سیستم عامل لینوکس


مشابه دستورات بالا را اینبار برای هارد دیسک دوم یا dev//sdc// و هارد دیسک سوم یا dev//sdd// اجرا کنید و در نهایت بعد از انجام شدن همه مراحل شما سه عدد پارتیشن با قابلیت قرار گرفتن در RAID به نامهای dev//sdb1// و dev//sdc1// و dev//sdd1// خواهید داشت که می توانید آنها را در کنار هم قرار داده و RAID Level 5 خود را ایجاد کنید. برای اینکه جدول پارتیشن ها بروز رسانی شود و نیازی به Reboot کردن سیستم عامل نباشد دستور partprobe را به شکل زیر وارد کنید و در نهایت با استفاده از دستور fdisk –l مجددا لیست دستگاه ها و پارتیشن های ایجاد شده را مشابه تصاویر پایین مشاهده کنید :
root@itpro-debian:~# partprobe
-----------------------------------------------

root@itpro-debian:~# fdisk -l

Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000ee2b1

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048  40136703  20067328  83 Linux
/dev/sda2    40138750  41940991   901121  5 Extended
/dev/sda5    40138752  41940991   901120  82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sdc: 21.5 GB, 21474836480 bytes
213 heads, 34 sectors/track, 5791 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xd88d1926

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdc1      2048  41943039  20970496  fd Linux raid autodetect

Disk /dev/sdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes
213 heads, 34 sectors/track, 5791 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xf2736f55

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1      2048  41943039  20970496  fd Linux raid autodetect

Disk /dev/sdd: 21.5 GB, 21474836480 bytes
213 heads, 34 sectors/track, 5791 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x5f68cfdf

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdd1      2048  41943039  20970496  fd Linux raid autodetect
root@itpro-debian:~# 

آموزش گام به گام نصب و راه اندازی RAID Level 5 در سیستم عامل لینوکس


حالا که هر سه پارتیشن با تمام ظرفیت و نوع fd که مشخص کننده Linux RAID است آماده هستند تا تبدیل به RAID شوند. برای ایجاد کردن RAID Level 5 با استفاده از دستور mdadm از روش زیر استفاده می کنیم. در دستور زیر ما با استفاده از mdadm سه عدد هارد دیسک یا device را تبدیل به RAID Level 5 می کنیم که این سه هارد دیسک در انتها با فاصله مشخص شده اند ، در دستور پایین در نهایت هر سه پارتیشن ما به نامهای dev//sdb1// و dev//sdc1// و dev//sdd1// تبدیل به یک پارتیشن RAID سطح 5 به نام dev//md5// خواهند شد :

root@itpro-debian:~# mdadm --create /dev/md5 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md5 started.
root@itpro-debian:~# 

آموزش گام به گام نصب و راه اندازی RAID Level 5 در سیستم عامل لینوکس



با استفاده از دستور mdadm --detail //dev//md5 می توانید جزئیات RAID ایجاد شده را مشاهده کنید ، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید RAID Level 5 ما با استفاده از سه هارد دیسک 21 گیگابایتی با ظرفیت 42 گیگابایت ایجاد شده است اما هنوز بصورت کامل قادر به استفاده از آن نمی باشیم :

root@itpro-debian:~# mdadm --detail /dev/md5
/dev/md5:
    Version : 1.2
 Creation Time : Sun May 3 06:15:18 2015
   Raid Level : raid5
   Array Size : 41907200 (39.97 GiB 42.91 GB)
 Used Dev Size : 20953600 (19.98 GiB 21.46 GB)
  Raid Devices : 3
 Total Devices : 3
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Sun May 3 06:15:18 2015
     State : clean, degraded 
 Active Devices : 2
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 1

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

      Name : itpro-debian:5 (local to host itpro-debian)
      UUID : 0b43d52a:d02f24eb:90bf3049:1b449130
     Events : 0

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    0    8    17    0   active sync  /dev/sdb1
    1    8    33    1   active sync  /dev/sdc1
    2    0    0    2   removed

    3    8    49    -   spare  /dev/sdd1
root@itpro-debian:~# 

آموزش گام به گام نصب و راه اندازی RAID Level 5 در سیستم عامل لینوکس


خوب تا اینجای کار RAID ما ایجاد شده است ، ما در حال حاضر یک دستگاه جدید به سیستم به نام dev//md5// اضافه کرده ایم که دارای 42 گیگابایت ظرفیت است و تشکیل شده از سه عدد هارد دیسک به نام های dev//sdc1// و dev//sdb1// و dev//sdd1// است . اما این دیسک واقعی نیست و همه ما می دانیم که از سه عدد دیسک ایجاد شده است و به همین دلیل dev//md5// را به عنوان Virtual Disk می شناسیم. حالا طبق معمول ما باید این Virtual Disk را فرمت و پارتیشن بندی کنیم و فایل سیستم آن را بر حسب علاقه انتخاب کنیم ، طبق دستور زیر ما فایل سیستم ext4 را برای این پارتیشن مجازی انتخاب می کنیم :

root@itpro-debian:~# mkfs.ext4 /dev/md5
mke2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=128 blocks, Stripe width=256 blocks
2621440 inodes, 10476800 blocks
523840 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=4294967296
320 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks: 
	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 
	4096000, 7962624

Allocating group tables: done              
Writing inode tables: done              
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done  

root@itpro-debian:~# 

آموزش گام به گام نصب و راه اندازی RAID Level 5 در سیستم عامل لینوکس



تا به حال ما RAID را ایجاد کردیم و یک Virtual Partition ایجاد و آن را با فایل سیستم ext4 فرمت کردیم و در نهایت کاری که باید طبق معمول برای استفاده از آن بکنیم این است که این Virtual Directory را به یک Directory بر روی سیستم Mount کنیم تا قابل استفاده باشد ، برای اینکار کافیست دستورات زیر را وارد کنید ، ما ابتدا یک دایرکتوری به نام raid5 ایجاد می کنیم و در نهایت dev//md5// را به آن mount می کنیم :

root@itpro-debian:~# mkdir /raid5
root@itpro-debian:~# mount /dev/md5 /raid5

آموزش گام به گام نصب و راه اندازی RAID Level 5 در سیستم عامل لینوکس


خوشحالیم از اینکه تا اینجای آموزش با ما بودید ، در این سری مطالب آموزشی ما نحوه راه اندازی انواع RAID های مهم نرم افزاری در سیستم عامل لینوکس را با هم یاد گرفتیم. در حال حاضر شما در این آموزش یک دایرکتوری به نام raid5 خواهید داشت که هر چیزی در ان قرار بگیرید در سه هارد دیسک با قابلیت ریکاوری و Redundancy قرار گرفته است. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد اگر نکته خاصی در این خصوص به نظرتان می رسد خوشحال می شویم از این نکات استفاده کنیم . ITPRO باشید

نویسنده : محمد نصیری
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد
#آموزش_raid_در_لینوکس #آموزش_راه_اندازی_raid_5_در_لینوکس #آموزش_تصویری_راه_اندازی_raid_در_لینوکس #raid_controller_چیست #معرفی_انواع_raid #راه_اندازی_raid_5_در_لینوکس #آموزش_ایجاد_raid_در_ویندوز #معرفی_ابزار_fdisk_در_لینوکس #lvm_چیست #آموزش_راه_اندازی_raid_در_لینوکس
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
1 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند