تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

آموزش گام به گام راه اندازی RAID Level 0 در لینوکس

قبلا در خصوص انواع RAID در انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران در قالب سه مقاله بصورت مفصل صحبت کردیم و قبل از آن هم در خصوص اینکه LVM چیست و چگونه در لینوکس LVM را پیاده سازی کنیم نیز صحبت کردیم. احساس می کنم با توجه به مطرح شدن مسائل بالا در ITPRO باید به مبحث چگونگی راه اندازی RAID های مختلف در سیستم عامل لینوکس نیز باید پرداخته شود. در این مقاله می خواهیم در خصوص چگونگی راه اندازی RAID Level 0 صحبت کنیم.

RAID ای که قبلا هم اشاره کردیم می توانیم از آن به عنوان AID به دلیل نداشتن Redundancy یاد کنیم و فقط برای بالا بردن سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات استفاده می شود. برای پیاده سازی این نوع RAID ما حداقل به دو عدد هارد دیسک نیاز داریم که ما در اینجا در یک Virtual Machine دو عدد هارد دیسک 20 گیگابایتی را برای پیاده سازی این نوع RAID به سیستم عامل اضافه کرده ایم. برای پیاده سازی RAID در سیستم عامل لینوکس ما از ابزاری به نام mdadm استفاده می کنیم که از قبل بایستی بر روی سیستم عامل شما نصب شده باشد. با توجه به اینکه ما در این سری آموزشی از سیستم عامل Debian برای انجام سناریوها استفاده می کنیم پیشنهاد می کنیم قبل از اینکه به ادامه مطلب بروید دو دستور زیر برای نصب شدن ابزار parted و ابزار mdadm را وارد کنید و سپس به ادامه ماجرا بروید :


root@itpro-debian:~# apt-get install parted
root@itpro-debian:~# apt-get install mdadm

برای اینکه بدانید دو عدد دیسکی که به سیستم اضافه کرده اید با چه اسامی به سیستم معرفی شده اند ابتدا با استفاده از دستور fdisk –l گزارشی از تمامی دیسک ها و پارتیشن های سیستم به شکل زیر دریافت می کنیم ، همانطور که در خروجی دستور زیر مشاهده می کنیم ما دو عدد هارد دیسک به نامهای dev//sdb// و dev//sdc// هر کدام با ظرفیت 21 گیگابایت را مشاهده می کنیم :

root@itpro-debian:~# fdisk -l

Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048  40136703  20067328  83 Linux
/dev/sda2    40138750  41940991   901121  5 Extended
/dev/sda5    40138752  41940991   901120  82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes
213 heads, 34 sectors/track, 5791 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x359ec6e3

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1      2048  41943039  20970496  83 Linux

Disk /dev/sdc: 21.5 GB, 21474836480 bytes
213 heads, 34 sectors/track, 5791 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x61281ca9

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdc1      2048  41943039  20970496  83 Linux
root@itpro-debian:~# 

آموزش راه اندازی RAID در لینوکسهمانطور که در تصویر دستور بالا مشاهده کردید ما دو دستگاه به نام sdb و sdc با ظرفیت 21 گیگابایت داریم که در حال حاضر آماده هستند که آنها را پارتیشن بندی و تبدیل به RAID Level 0 کنیم. قبل از هر کاری باید پارتیشن بندی این دستگاه ها را انجام دهیم ، برای اینکار مشابه تصویر زیر دستور fdisk //dev//sdb را وارد می کنیم و مراحل زیر را به ترتیب برای ایجاد کردن پارتیشن با قابلیت قرارگیری در RAID ایجاد می کنیم ، مراحل زیر را عینا انجام دهید :

 1. دستور fdisk //dev//sdb را وارد کنید و Enter را بزنید
 2. در قسمت command حرف n به معنی new partition را وارد کنید و Enter را بزنید
 3. در قسمت Select حرف p به معنی primary partition را وارد کنید و Enter را بزنید
 4. در قسمت partition number عدد 1 و سپس Enter را بزنید
 5. در قسمت First Sector کلید Enter را بزنید
 6. در قسمت Last Sector با توجه به اینکه ما می خواهیم همه دیسک مورد استفاده قرار بگیرد Enter بزنید
 7. اینبار در قسمت command حرف t برای تعیین type یا نوع پارتیشن را وارد کنید
 8. در قسمت Hex Code حروف fd را وارد کنید ، fd به پارتیشن قابلیت RAID می دهد
 9. در قسمت command اینبار حرف w برای write شدن اطلاعات را وارد و Enter کنید

root@itpro-debian:~# fdisk /dev/sdb

Command (m for help): n
Partition type:
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-41943039, default 2048): 
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-41943039, default 41943039): 
Using default value 41943039

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): fd
Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
root@itpro-debian:~# 


تصویر مربوط به ایجاد اولین پارتیشن در دیسک اول با قابلیت RAID


مشابه دستورات بالا را اینبار برای هارد دیسک دوم یا dev//sdc// اجرا کنید و در نهایت بعد از انجام شدن همه مراحل شما دو عدد پارتیشن با قابلیت قرار گرفتن در RAID به نامهای dev//sdb1// و dev//sdc1// خواهید داشت که می توانید آنها را در کنار هم قرار داده و RAID Level 0 خود را ایجاد کنید. برای اینکه جدول پارتیشن ها بروز رسانی شود و نیازی به Reboot کردن سیستم عامل نباشد دستور partprobe را به شکل زیر وارد کنید و در نهایت با استفاده از دستور fdisk –l مجددا لیست دستگاه ها و پارتیشن های ایجاد شده را مشابه تصاویر پایین مشاهده کنید :

root@itpro-debian:~# partprobe

root@itpro-debian:~# fdisk -l

Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048  40136703  20067328  83 Linux
/dev/sda2    40138750  41940991   901121  5 Extended
/dev/sda5    40138752  41940991   901120  82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes
213 heads, 34 sectors/track, 5791 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x359ec6e3

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1      2048  41943039  20970496  fd Linux raid autodetect

Disk /dev/sdc: 21.5 GB, 21474836480 bytes
213 heads, 34 sectors/track, 5791 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x61281ca9

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdc1      2048  41943039  20970496  fd Linux raid autodetect
root@itpro-debian:~#

تصویر fdisk بعد از ایجاد پارتیشن های fd


حالا که هر دو پارتیشن با تمام ظرفیت و نوع fd که مشخص کننده Linux RAID است آماده هستند تا تبدیل به RAID شوند. برای ایجاد کردن RAID Level 0 با استفاده از دستور mdadm از روش زیر استفاده می کنیم. در دستور زیر ما با استفاده از mdadm دو عدد هارد دیسک یا device را تبدیل به RAID Level 0 می کنیم که این دو هارد دیسک در انتها با فاصله مشخص شده اند ، در دستور پایین در نهایت هر دو پارتیشن ما به نامهای dev//sdb1// و dev//sdc1// تبدیل به یک پارتیشن RAID سطح 0 به نام dev//md0// خواهند شد :

root@itpro-debian:~# mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.

تصویر دستور mdadm برای ایجاد کردن RAID در لینوکس


با استفاده از دستور mdadm –detail //dev//md0 می توانید جزئیات RAID ایجاد شده را مشاهده کنید ، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید RAID Level 0 ما با استفاده از دو هارد دیسک 21 گیگابایتی با ظرفیت 42 گیگابایت ایجاد شده است اما هنوز بصورت کامل قادر به استفاده از آن نمی باشیم :

root@itpro-debian:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
 Creation Time : Sun Apr 19 06:05:29 2015
   Raid Level : raid0
   Array Size : 41939968 (40.00 GiB 42.95 GB)
  Raid Devices : 2
 Total Devices : 2
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Sun Apr 19 06:05:29 2015
     State : clean 
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0

   Chunk Size : 512K

      Name : itpro-debian:0 (local to host itpro-debian)
      UUID : 126028f8:e400722a:e7dca217:17308a02
     Events : 0

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    0    8    17    0   active sync  /dev/sdb1
    1    8    33    1   active sync  /dev/sdc1
root@itpro-debian:~# 

تصویر خروجی mdadm برای details


خوب تا اینجای کار RAID ما ایجاد شده است ، ما در حال حاضر یک دستگاه جدید به سیستم به نام dev//md0// اضافه کرده ایم که دارای 42 گیگابایت ظرفیت است و تشکیل شده از دو عدد هارد دیسک به نام های dev//sdc1// و dev//sdb1// است . اما این دیسک واقعی نیست و همه ما می دانیم که از دو عدد دیسک ایجاد شده است و به همین دلیل dev//md0// را به عنوان Virtual Disk می شناسیم. حالا طبق معمول ما باید این Virtual Disk را فرمت و پارتیشن بندی کنیم و فایل سیستم آن را بر حسب علاقه انتخاب کنیم ، طبق دستور زیر ما فایل سیستم ext4 را برای این پارتیشن مجازی انتخاب می کنیم :

root@itpro-debian:~# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=128 blocks, Stripe width=256 blocks
2621440 inodes, 10484992 blocks
524249 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=4294967296
320 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks: 
	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 
	4096000, 7962624

Allocating group tables: done              
Writing inode tables: done              
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done  

root@itpro-debian:~# 

تصویر استفاده از فرمت ext4


تا به حال ما RAID را ایجاد کردیم و یک Virtual Partition ایجاد و آن را با فایل سیستم ext4 فرمت کردیم و در نهایت کاری که باید طبق معمول برای استفاده از آن بکنیم این است که این Virtual Directory را به یک Directory بر روی سیستم Mount کنیم تا قابل استفاده باشد ، برای اینکار کافیست دستورات زیر را وارد کنید ، ما ابتدا یک دایرکتوری به نام raid0 ایجاد می کنیم و در نهایت dev//md0// را به آن mount می کنیم :

root@itpro-debian:~# mkdir /raid0
root@itpro-debian:~# mount /dev/md0 /raid0

تصویر آماده mkdir و mount


در این آموزش ما به شما راه اندازی کامل RAID Level 0 یا Striping Without Parity را آموزش دادیم ، در مطالب بعدی اگر عمری باقی باشد آموزش راه اندازی RAID های سطوح 1 و 5 و 10 را به شما آموزش خواهیم داد ، امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. ITPRO باشید

نویسنده : محمد نصیری
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران
هرگونه نشر و کپ برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد
#آموزش_راه_اندازی_raid_0__در_لینوکس #راه_اندازی_raid_در_لینوکس #معرفی_انواع_raid_ترکیبی #آموزش_راه_اندازی_raid_level_0 #آموزش_raid_در_لینوکس #آموزش_راه_اندازی_raid_صفر_در_لینوکس #معرفی_انواع_raid #راه_اندازی_raid_level_0_در_لینوکس #پارتیشن_بندی_در_لینوکس #آموزش_راه_اندازی_raid_در_لینوکس
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند