تا %60 درصد تخفیف برای تنها 5 نفر با کد 3X5X38JQ + صدور گواهینامه فقط تا
000000

ابزارها موجود در لینوکس کالی ::: برنامه Doona

لینک دانلود

سلام به همه دوستان

در این بخش قصد دارم شما رو با برنامه ای به نام Doona آشنا کنم که در لینوکس کالی هست و یک (Bruteforce Exploit Detector Tool (BED . این برنامه بررسی م کند daemons را برای سرریز بافر ، اشکالات رشته ای طراحی شده است. این برنامه به سادگی دستورات را به سرور می فرستد و بررسی می کند که آیا هنوز بعد از آن فعال است. البته این همه اشکالات ناشی از daemon مشخص را شناسایی نخواهد کرد، اما حداقل به شما کمک کند تا نرم افزار خود را برای آسیب پذیری های رایج بررسی کنید. در زیر خروجی help این فرمان را در لینوکس کالی مشاهده می کنید:

root@kali:~# doona -h

 Doona 0.7 by Wireghoul (www.justanotherhacker.com) based on BED by mjm and snakebyte

Usage:

 ./doona.pl -m [module] <options>

 -m <module>  = FINGER/FTP/HTTP/IMAP/IRC/LPD/PJL/POP/PROXY/RTSP/SMTP/SOCKS4/SOCKS5/TFTP/WHOIS
 -t <target>  = Host to check (default: localhost)
 -p <port>   = Port to connect to (default: module specific standard port)
 -o <timeout> = seconds to wait after each test (default: 2 seconds)
 -r <index>  = Resumes fuzzing at test case index
 -d      = Dump test case to stdout (use in combination with -r)
 -M <num>   = Exit after executing <num> number of fuzz cases
 -h      = Help (this text)
 use "./doona.pl -m [module] -h" for module specific option.

 Only -m is a mandatory switch.

در مثال زیر این برنام استفاده می شود برای بررسی کردن سیستم 192.168.1.15 با استفاده از HTTP:

root@kali:~# doona -m HTTP -t 192.168.1.15 -M 5

 Doona 0.7 by Wireghoul (www.justanotherhacker.com) based on BED by mjm and snakebyte

 + Buffer overflow testing
  1/37  [XAXAX] ......
Max requests (5) completed, index: 5
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر