تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

ابزار masscan در لینوکس کالی

لینک دانلود

سلام

امروز یکی دیگه از ابزارهایی که برای اسکن کردن شبکه مورد استفاده قرار می گیرد در لینوکس کالی به نام masscan را معرفی می کنیم. این ابزار سریعتر از Nmap بوده و هدف اصلی ان بیشتر برروی اسکن کردن پورتها است. این برنامه می تواند کل اینترنت را در کمتر از 6 دقیقه اسکن کند و 10 میلیون بسته در ثانیه ارسال کند.

masscan از پشته TCP / IP سفارشی استفاده می کند.

خروجی این برنامه را در زیر مشاهده می کنید:

root@kali:~# masscan
usage:
masscan -p80,8000-8100 10.0.0.0/8 --rate=10000
 scan some web ports on 10.x.x.x at 10kpps
masscan --nmap
 list those options that are compatible with nmap
masscan -p80 10.0.0.0/8 --banners -oB <filename>
 save results of scan in binary format to <filename>
masscan --open --banners --readscan <filename> -oX <savefile>
 read binary scan results in <filename> and save them as xml in <savefile>

در مثال زیر شما اسکن برای پورت ها (-p22،80،445) در یک شبکه با آدرس (192.168.1.0/24) را مشاهده می کنید:

root@kali:~# masscan -p22,80,445 192.168.1.0/24

Starting masscan 1.0.3 (http://bit.ly/14GZzcT) at 2014-05-13 21:35:12 GMT
 -- forced options: -sS -Pn -n --randomize-hosts -v --send-eth
Initiating SYN Stealth Scan
Scanning 256 hosts [3 ports/host]
Discovered open port 22/tcp on 192.168.1.217
Discovered open port 445/tcp on 192.168.1.220
Discovered open port 80/tcp on 192.168.1.230
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر