تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

ابزار winexe در کالی لینوکس

محمد عابدینی
محمد عابدینی
0 پسند
283 بازدید
0 نظر
38 ماه قبل

سلام

در این بخش قصد دارم ابزاری رو به شما دوستان معرفی کنم که می تونید از طریق سیستم عامل های لینوکسی برروی سیستم عاملهای ویندوزی مثل NT2000XP/2003 فرمان اجرا کنید، این ابزار winexe نام دارد که در لینوکس کالی قابل اجراست. خروجی help این فرمان را در زیر در لینوکس کالی مشاهده می کنید:

root@kali:~# winexe --help
winexe version 1.1
This program may be freely redistributed under the terms of the GNU GPLv3
Usage: winexe [OPTION]... //HOST COMMAND
Options:
 -?, --help                 Display help message
 -U, --user=[DOMAIN/]USERNAME[%PASSWORD]   Set the network username
 -A, --authentication-file=FILE       Get the credentials from a file
 -k, --kerberos=STRING            Use Kerberos, -k [yes|no]
 -d, --debuglevel=DEBUGLEVEL         Set debug level
   --uninstall               Uninstall winexe service after remote execution
   --reinstall               Reinstall winexe service before remote execution
   --system                Use SYSTEM account
   --profile                Load user profile
   --convert                Try to convert characters between local and remote code-pages
   --runas=[DOMAIN\]USERNAME%PASSWORD   Run as user (BEWARE: password is sent in cleartext over net)
   --runas-file=FILE            Run as user options defined in a file
   --interactive=0|1            Desktop interaction: 0 - disallow, 1 - allow. If you allow use
                       also --system switch (Win requirement). Vista do not support
                       this option.
   --ostype=0|1|2             OS type: 0 - 32-bit, 1 - 64-bit, 2 - winexe will decide.
                       Determines which version (32-bit or 64-bit) of service will be
                       installed.

در بخش زیر یک مثال از این فرمان را مشاهده می کنید که به سیستم راه دور 192.168.1.225 با دسترسی کاربر -U ‘Administrator%s3cr3t’ فرمان (‘cmd.exe /c echo “this is running on windows”‘): را اجرا می کند

root@kali:~# winexe -U 'Administrator%s3cr3t' //192.168.1.225 'cmd.exe /c echo "this is running on windows"' 
"this is running on windows"
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...