تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

ابزار DMitry در کالی لینوکس

لینک دانلود

DMitry (Tool Gathering Information Deepmagic) یک برنامه کاربردی فرمان لینوکس یونیکس / (GNU) است که در C نوشته شده است. DMitry توانایی جمع آوری اطلاعات زیادی را در مورد یک میزبان دارد. قابلیت پایه قادر به جمع آوری زیر دامنه های احتمالی، آدرس های ایمیل، اطلاعات آپ تایم، اسکن پورت TCP، جستجوگرهای WHOIS و غیره است.

در ادامه با لیستی از قابلیت های جاری این ابزار آشنا می شوید:

An Open Source Projec

Perform an Internet Number whois lookup

Retrieve possible uptime data, system and server data

Perform a SubDomain search on a target host

Perform an E-Mail address search on a target host

Perform a TCP Portscan on the host target

A Modular program allowing user specified modules

در زیر خروجی این فرمان را در حالت help مشاهده می کنید:

root@kali:~# dmitry -h
Deepmagic Information Gathering Tool
"There be some deep magic going on"

dmitry: invalid option -- 'h'
Usage: dmitry [-winsepfb] [-t 0-9] [-o %host.txt] host
-o Save output to %host.txt or to file specified by -o file
-i Perform a whois lookup on the IP address of a host
-w Perform a whois lookup on the domain name of a host
-n Retrieve Netcraft.com information on a host
-s Perform a search for possible subdomains
-e Perform a search for possible email addresses
-p Perform a TCP port scan on a host
* -f Perform a TCP port scan on a host showing output reporting filtered ports
* -b Read in the banner received from the scanned port
* -t 0-9 Set the TTL in seconds when scanning a TCP port ( Default 2 )
*Requires the -p flagged to be passed

مثالی از این فرمان

root@kali:~# dmitry -winsepo example.txt example.com
Deepmagic Information Gathering Tool
"There be some deep magic going on"

Writing output to 'example.txt'

HostIP:93.184.216.119
HostName:example.com

Gathered Inet-whois information for 93.184.216.119
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر