تا %60 درصد تخفیف برای تنها 3 نفر با کد 3FF627OH + صدور گواهینامه فقط تا
000000

مباحث کلی در خصوص مدیریت کاربران در BSD :دوره آموزشی BSDA قسمت 12

سلام دوستان ، بخش چهارم از آموزش BSDA مباحثی در مورد مدیریت کردن کاربران را بیان می کند و قصد و هدف اصلی آشنا شدن با موارد مورد نیاز در مورد کاربران سیستمی و معمولی و root است. در بخش شروع هیچ توضیحاتی در مورد این بخش داده نشده است در سایت اصلی و سرفصل آموزشی این بخش. به دلیل ناقص بودن این بخش و فرض کردن این موضوع که اشخاصی قصد مطالعه این بخش را دارند که در مورد اضافه کردن کاربران اطلاعات کافی دارند مطالبی در مورد اضافه کردن کاربران باین نشده که این بخش در این باره توضیحاتی در قالب یک نکته در سیستم عامل FreeBSD بیان خواهم کرد.


اضافه کردن کاربر در FreeBSD:
برای اضافه کردن کاربر دو فرمان کلی وجود دارد که یکی از پرکاربرد ترین آنها فرمان adduser است که در قالب تعامل با کاربر عمل می کند و هر بخش سوالاتی برای اضافه کردن از مدیر سیستم پرسیده می شود و بعد از پاسخ گویی به بخش بعدی هدایت خواهد شدو در پایان هم گزارشی از اطلاعات وارد شده نمایش داده می شود و در صورت تصدیق این اطلاعات کاربر ثبت خواهد ش، در زیر یک مثال از این بخش را مشاهده می کنید:
# adduser
Username: jru
Full name: J. Random User
Uid (Leave empty for default):
Login group [jru]:
Login group is jru. Invite jru into other groups? []: wheel
Login class [default]:
Shell (sh csh tcsh zsh nologin) [sh]: zsh
Home directory [/home/jru]:
Home directory permissions (Leave empty for default):
Use password-based authentication? [yes]:
Use an empty password? (yes/no) [no]:
Use a random password? (yes/no) [no]:
Enter password:
Enter password again:
Lock out the account after creation? [no]:
Username  : jru
Password  : ****
Full Name : J. Random User
Uid    : 1001
Class   :
Groups   : jru wheel
Home    : /home/jru
Shell   : /usr/local/bin/zsh
Locked   : no
OK? (yes/no): yes
adduser: INFO: Successfully added (jru) to the user database.
Add another user? (yes/no): no
Goodbye!
#
همانطوری که مشاهده می کنید اطلاعاتی مثل نام کاربر و رمز عبور نوع شل شاخه home و غیر سوال می شود و در صورتی که تایید شود کاربر اضافه شده و باز هم شما در بخش پایانی از این فرمان امکان اضافه کردن کاربر جدید را هم دارید که باز همان مراحل و اطلاعات از شما پرسیده خواهد شد.

پاک کردن کاربر
بسیار موارد در مقالات در مورد اضافه کردن کاربران اطلاعاتی در اختیار شما قرار گرفته است ولی در مورد پاک کردن کاربر مطالب کم پیدا می شود، در این قصد با فرمانی اشنا می شوید به نام rmuser که با استفاده از آن می توانید کاربر خود را پاک کنید. خروجی این فرمان را شما در قالب یک مثال در زیر مشاهده می کنید:
# rmuser jru
Matching password entry:
jru:*:1001:1001::0:0:J. Random User:/home/jru:/usr/local/bin/zsh
Is this the entry you wish to remove? y
Remove user's home directory (/home/jru)? y
Removing user (jru): mailspool home passwd.
#
بعد از وارد کردن نام کاربر در مقابل این فرمان خط مربوط به کاربر در فایل اصلی passwd برای شما نمایش داده می شود و بعد از تایید کردن این بخش شما می توانید شاخه home کاربر را نگه دارید و یا نه ان را هم پاک کنید. این فرمان اطلاعات کاربران در بخش های زیر را هم پاکسازی می کند:
 • ورودی ها در بخش crontab
 • ورودی ها در بخش at
 • همه پردازش های راه اندازی شه توسط کاربر
 • میل های کاربر در شاخه mail
 • فایلهای موقت کاربر در شاخه temp
 • ویرایش کردن فایل group
#آموزش_bsda #آزمون_bsda #مدرک_bsda #دوره_آموزش_bsda #دوره_آموزشی_freebsd
عنوان
1 آشنایی با Security Level در هسته BSD : دوره BSDA قسمت 1 رایگان
2 بررسی مفهوم File Flags در BSD : دوره BSDA قسمت 2 رایگان
3 نمایش وضعیت کاربران در BSD : دوره آموزشی BSDA قسمت 3 رایگان
4 کنترل فایل های پیشفرض شاخه کاربر در BSD : دوره BSDA قسمت 4 رایگان
5 تغییر الگوریتم پیشفرض تغییر رمز در BSD : دوره آموزشی BSDA قسمت 5 رایگان
6 تغییر Shell پیشفرض کاربران در BSD : دوره آموزشی BSDA قسمت 6 رایگان
7 Lock کردن یک کاربرد در BSD : دوره آموزشی BSDA قسمت 7 رایگان
8 تعیین هویت و عضویت در گروه ها در BSD : دوره آموزشی BSDA قسمت 8 رایگان
9 تغییر رمز عبور کاربر در BSD : دوره آموزشی BSDA قسمت 9 رایگان
10 ایجاد اکانت سیستمی در BSD : دوره آموزشی BSDA قسمت 10 رایگان
11 حفاظت از اطلاعات احراز هویتی در BSD : دوره آموزشی BSDA قسمت 11 رایگان
12 مباحث کلی در خصوص مدیریت کاربران در BSD :دوره آموزشی BSDA قسمت 12 رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر