تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
+9****+30

حل ارور : 403 در نصب آرچ لینوکس

من دحال نصب آرچ لینوکس بودم پارتیشن بندی هم کرده بودم وتا دستور pacstrap -i /mnt base base-devel را زدم این ارور را داد eror:failed retrieving file core.db from mirror.isoc.org.il : the requested url returned error : 403