پارتیشن loop در لینوکس چیست ؟

بپرسید
 • ali-apple ali-apple
 • 42 ماه قبل
 • 42 ماه قبل
 • 533 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان پارتیشن loop در لینوکس چی هست آیا میشه پاکش کرد و کاربردشان چی هست

test@test-VirtualBox:~$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT*
loop0  7:0  0 1,6M 1 loop snapgnome-calculator/154
loop1  7:1  0 86,6M 1 loop snapcore/4486
loop2  7:2  0 3,3M 1 loop snapgnome-system-monitor/36
loop3  7:3  0 140M 1 loop snapgnome-3-26-1604/59
loop4  7:4  0 12,2M 1 loop snapgnome-characters/69
loop5  7:5  0  21M 1 loop snapgnome-logs/25*
sda   8:0  0  10G 0 disk 
├─sda1  8:1  0 5,6G 0 part /
├─sda2  8:2  0  1K 0 part 
├─sda5  8:5  0 953M 0 part /home
├─sda6  8:6  0 953M 0 part [SWAP]
└─sda7  8:7  0 2,6G 0 part 
sr0   11:0  1 1024M 0 rom
#loop_device_در_لینوکس #پارتیشن_loop_در_لینوکس #/dev/loop/_در_لینوکس_چیست #loop_device_در_لینوکس_مجازی          
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است