محمد

حذف نرم افزار های کالی لینوکس

سلام من در اوبنتو 19.04 با کمک katoolinنرم افزار های کالی رو نصب کردم

الان می خوام این نرم افزار ها رو حذف کنم روش این کار چی؟

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.

سلام ، توی فایل etc//apt//sources.list// خط زیر رو پیدا کنید و اولش علامت # رو قرار بدید :

deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free

انجام این کار باعث میشه Repository های kali-tools غیرفعال بشه. حالا فایل رو save کنید. حالا باید پکیج هایی که نصب شدن رو با دستور زیر حذف کنید :

sudo apt-get purge -y acccheck ace-voip amap automater braa casefile cdpsnarf cisco-torch cookie-cadger copy-router-config dmitry dnmap dnsenum dnsmap dnsrecon dnstracer dnswalk dotdotpwn enum4linux enumiax exploitdb fierce firewalk fragroute fragrouter ghost-phisher golismero goofile lbd maltego-teeth masscan metagoofil miranda nmap p0f parsero recon-ng set smtp-user-enum snmpcheck sslcaudit sslsplit sslstrip sslyze thc-ipv6 theharvester tlssled twofi urlcrazy wireshark wol-e xplico ismtp intrace hping3 bbqsql bed cisco-auditing-tool cisco-global-exploiter cisco-ocs cisco-torch copy-router-config doona dotdotpwn greenbone-security-assistant hexorbase jsql lynis nmap ohrwurm openvas-cli openvas-manager openvas-scanner oscanner powerfuzzer sfuzz sidguesser siparmyknife sqlmap sqlninja sqlsus thc-ipv6 tnscmd10g unix-privesc-check yersinia aircrack-ng asleap bluelog blueranger bluesnarfer bully cowpatty crackle eapmd5pass fern-wifi-cracker ghost-phisher giskismet gqrx kalibrate-rtl killerbee kismet mdk3 mfcuk mfoc mfterm multimon-ng pixiewps reaver redfang spooftooph wifi-honey wifitap wifite apache-users arachni bbqsql blindelephant burpsuite cutycapt davtest deblaze dirb dirbuster fimap funkload grabber jboss-autopwn joomscan jsql maltego-teeth padbuster paros parsero plecost powerfuzzer proxystrike recon-ng skipfish sqlmap sqlninja sqlsus ua-tester uniscan vega w3af webscarab websploit wfuzz wpscan xsser zaproxy burpsuite dnschef fiked hamster-sidejack hexinject iaxflood inviteflood ismtp mitmproxy ohrwurm protos-sip rebind responder rtpbreak rtpinsertsound rtpmixsound sctpscan siparmyknife sipp sipvicious sniffjoke sslsplit sslstrip thc-ipv6 voiphopper webscarab wifi-honey wireshark xspy yersinia zaproxy cryptcat cymothoa dbd dns2tcp http-tunnel httptunnel intersect nishang polenum powersploit pwnat ridenum sbd u3-pwn webshells weevely casefile cutycapt dos2unix dradis keepnote magictree metagoofil nipper-ng pipal armitage backdoor-factory cisco-auditing-tool cisco-global-exploiter cisco-ocs cisco-torch crackle jboss-autopwn linux-exploit-suggester maltego-teeth set shellnoob sqlmap thc-ipv6 yersinia beef-xss binwalk bulk-extractor chntpw cuckoo dc3dd ddrescue dumpzilla extundelete foremost galleta guymager iphone-backup-analyzer p0f pdf-parser pdfid pdgmail peepdf volatility xplico dhcpig funkload iaxflood inviteflood ipv6-toolkit mdk3 reaver rtpflood slowhttptest t50 termineter thc-ipv6 thc-ssl-dos acccheck burpsuite cewl chntpw cisco-auditing-tool cmospwd creddump crunch findmyhash gpp-decrypt hash-identifier hexorbase john johnny keimpx maltego-teeth maskprocessor multiforcer ncrack oclgausscrack pack patator polenum rainbowcrack rcracki-mt rsmangler statsprocessor thc-pptp-bruter truecrack webscarab wordlists zaproxy apktool dex2jar python-distorm3 edb-debugger jad javasnoop jd ollydbg smali valgrind yara android-sdk apktool arduino dex2jar sakis3g smali

حالا دستورات زیر رو به ترتیب اجرا کنید تا سیستم تر و تمیز بشه :

sudo apt-get autoremove
sudo apt-get update
sudo apt-get install -f
sudo apt-get dist-upgrade
AMIRHOSSEIN KARIMPOUR
محمد

این کارو انجام دادم ولی نرم افزار ها از منو حذف نشدن

only god can judge me

دستور زیر رو اجرا کنید :

sudo rm /usr/share/applications/appname.desktop
AMIRHOSSEIN KARIMPOUR
محمد

rm: cannot remove 'usrshareapplicationsappname.desktop': No such file or directory

این ارور رو میده

only god can judge me

وقتی روی آیکن نرم افزار کلیک می کنید باز میشه ؟ وقتی کلیک می کنید چه اتفاقی میوفته ؟

AMIRHOSSEIN KARIMPOUR

پیشنهاد می کنم یکبار سیستم رو Reboot کنید و مجددا تست کنید.

AMIRHOSSEIN KARIMPOUR
محمد

نرم افزارها باز میشن

only god can judge me

پس نرم افزار ها حذف نشدن. نرم افزار هایی که حذف نشدن رو پیدا کنید و بصورت دستی حذفشون کنید.

AMIRHOSSEIN KARIMPOUR
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....