محمد عابدینی
کارشناس ارشد متخصص سیستم عامل های متن باز ( لینوکس و یونیکس )

man page در FreeBSD چیست؟ معرفی صفحات راهنما در FreeBSD

صفحات Man چه هستند و به چه کاری می آیند؟ این صفحات به شما در دریافت اطلاعات مفید کمک می کند.چون برای اولین بار توسط برنامه نویسان زبان C این صفحات ایجاد شده خیلی به ساختار این زبان شبیه هستند. این صفحات شامل اطلاعات آموزشی نیستند. ابتدا FAQ را مطالعه کنید و در بخش بعدی man page را مطالعه کنید تا اطلاعات تکمیلی بدست آورید.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

طبقه بندی صفحات Man

این صفحات خود به 9 بخش اصلی طبقه بندی می شوند:

 • General Command
 • System call error number
 • C libraries
 • Device Deriver
 • File Format
 • Games
 • Miscellaneous
 • فرمان های مدیریتی
 • kernel

روش مشاهده کردن یک صفحه Man

برای انجام دادن این کار باید از فرمان man استفاده کنید، به صورت زیر:

#man ping

برای جستجو کردن در خروجی برنامه از (//) استفاده کنید. (این صفحات با برنامه More باز می شوند)

جستجو در صفحات Man

  1. برای دریافت کردن اطلاعات صفحات man به همراه توضیحات از فرمان apropos استفاده کنید.
  2. برای جستجوی کردن کلمه ای از فرمان whatis استفاده می شود.
  3. شما می توانید بعد از فرمان man عدد بخش مربوطه را باز کنید تا وارد بخش مورد نظر شوید:
#man 8 sysctl

محتوای یک صفحه Man

 1. بخش name در این بخش نام برنامه نوشته می شود شاید برنامه ای باشد که از چند اسم استفاده می کند مثل vi ex view.
 2. قسمت synopsis که در این بخش شما همه حالت های فرمانی قابل اجرا را مشاهده می کنید.
 3. بخش see also: که به شما برای دریافت اطلاعات بیشتر صفحات man دیگری را هم پیشنهاد می کند.
page

در شکل بالا شما خروجی فرمان man man را مشاهده می کنید.


محمد عابدینی
محمد عابدینی

کارشناس ارشد متخصص سیستم عامل های متن باز ( لینوکس و یونیکس )

سلام دوستان از سال ۱۳۸۱ با سیستم عامل های مبتنی بر BSD کار کردم. برگذار کننده دوره های PF و pfsense مدرس دوره های لینوکس ( LPIC303) مقالات و فیلم های آموزشی در زمینه BSD تهیه کردم. یکی از سیستم عامل های مورد علاقه من OpenBSD است. عاشق کار با سیستم عاملهای متن باز عاشق کار با خط فرمان.

22 فروردین 1396 این مطلب را ارسال کرده

نظرات