تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

آموزش بدست آوردن اطلاعات فایل سیستم لینوکس با dumpe2fs

محمد نصیری
محمد نصیری
1 پسند
336 بازدید
0 نظر
53 ماه قبل

ابزار dumpe2fs یک ابزار بسیار ساده ولی بسیار کاربردی برای بدست آوردن اطلاعات فایل سیستم های لینوکس است ، این ابزار در خصوص فایل سیستم های معروف لینوکس یعنی ext2 ext3 و ext4 بسیار کاربردی است. تمامی اطلاعاتی که این ابزار در اختیار ما قرار می دهد کاربردی نیستند اما می توان با فیلتر کردن خروجی اطلاعات اطلاعات بسیار مفیدی از فایل سیستم ها بدست آورد ، از جمله این اطلاعات مهم می توان به UUID فایل سیستم ، فعال بودن قابلیت Journaling در فایل سیستم ، تعداد inode ها ، میزان بلاک های خالی و پر فایل سیستم ، وضعیت فایل سیستم ، نوع سیستم عامل مورد پشتیبانی توسط فایل سیستم و بسیاری دیگر از موارد اشاره کرد ، ساختار استفاده از این دستور بسیار ساده است اما نکته در اینجاست که دستور بایستی با پارامتر h- وارد شود تا مقادیر خلاصه تری به ما نمایش داده شوند در غیر اینصورت خروجی بسیار زیاد خواهد بود ، به دستور زیر دقت کنید که اطلاعات مربوط به sdb2 را با فایل سیستم ext2 نمایش می دهد ، توجه کنید که ext2 قابلیت journaling ندارد : .

[root@localhost ~]# dumpe2fs -h /dev/sdb3 
dumpe2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem volume name:  <none>
Last mounted on:     <not available>
Filesystem UUID:     1a609cce-05b0-4525-a187-80d64694f4b3
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:  1 (dynamic)
Filesystem features:   ext_attr resize_inode dir_index filetype sparse_super large_file
Filesystem flags:     signed_directory_hash 
Default mount options:  user_xattr acl
Filesystem state:     not clean
Errors behavior:     Continue
Filesystem OS type:    Linux
Inode count:       327680
Block count:       1310720
Reserved block count:   65536
Free blocks:       1287586
Free inodes:       327669
First block:       0
Block size:        4096
Fragment size:      4096
Reserved GDT blocks:   319
Blocks per group:     32768
Fragments per group:   32768
Inodes per group:     8192
Inode blocks per group:  512
Filesystem created:    Mon Jul 11 04:30:18 2016
Last mount time:     Mon Jul 11 04:30:40 2016
Last write time:     Mon Jul 11 04:30:40 2016
Mount count:       1
Maximum mount count:   -1
Last checked:       Mon Jul 11 04:30:18 2016
Check interval:      0 (<none>)
Reserved blocks uid:   0 (user root)
Reserved blocks gid:   0 (group root)
First inode:       11
Inode size:	     256
Required extra isize:   28
Desired extra isize:   28
Default directory hash:  half_md4
Directory Hash Seed:   b56f6840-5f4d-4633-9877-a0ccee5bf0d1

ITPRO باشید

نویسنده : محمد نصیری

منبع : ITPRO

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نوینسده دارای اشکال اخلاقی می باشد

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...